Povucite
MI BRINEMO O VAŠEM I O NAŠEM BIZNISU

"Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo je osnovan 2006. godine pod nazivom BBI Real Estate d.o.o. za nekretnine Sarajevo. Promjenom vlasničkog kapitala 2023. godine dolazi i do promjene naziva firme u "Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo. Osnovni cilj kompanije bio je realizovati projekt BBI Centra, sada ARIA mall, višenamjenski objekat sa maloprodajnim, gastronomskim, uredskim prostorima, te skladištima i podzemnim parkingom. Kasnije je kompanija realizovala i druge projekte nekretnina. Danas je "Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo prvenstveno usmjeren na razvoj i realizaciju maloprodajnih, uredskih i stambenih projekata u Bosni i Hercegovini. "Central Park Real Estate " d.o.o. Sarajevo upošljava 22 stručne osobe, od kojih je nekoliko zaduženo za upravljanje ARIA mall-a, dok su ostali angažirani i na drugim projektima kompanije.

Central Park Real Estate d.o.o.

Inovacijom do razvoja

Kontaktirajte nas

Naši projekti
govore za nas

Naši projekti

MI BRINEMO O VAŠEM I O NAŠEM BIZNISU

Uspješno poslovanje uz nagrade i stalni porast prihoda

Za vrlo kratak period postojanja, kompanija "Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo pokazala je značajan uspjeh na bh. tržištu. Sa svojim najvećim projektom BBI Centrom, a sada ARIA mall-om, postavila je nove standarde u izgradnji shopping centara u BiH. Godine 2010. našla se na listi ``100 najvećih kompanija u BiH`` u kategoriji malih i srednjih preduzeća. Listu svake godine objavljuju ``Poslovne novine`` u Sarajevu, a "Central Park Real Estate" d.o.o., tadašnji "BBI Real Estate" d.o.o. je dobio i nagradu za najveću investiciju u 2009. godini u kategoriji srednjih preduzeća. "Central Park Real Estate" d.o.o. Sarajevo je zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo dobitnik ReStore Award na izboru European Shopping Centre Awards 2011 koji je organizirao International Council of Shopping Centers.

16

godina
iskustva

MI BRINEMO O VAŠEM I O NAŠEM BIZNISU

Uspješno poslovanje uz nagrade i stalni porast prihoda

Za vrlo kratak period postojanja, kompanija "Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo pokazala je značajan uspjeh na bh. tržištu. Sa svojim najvećim projektom BBI Centrom, a sada ARIA mall-om, postavila je nove standarde u izgradnji shopping centara u BiH. Godine 2010. našla se na listi ``100 najvećih kompanija u BiH`` u kategoriji malih i srednjih preduzeća. Listu svake godine objavljuju ``Poslovne novine`` u Sarajevu, a "Central Park Real Estate" d.o.o., tadašnji "BBI Real Estate" d.o.o. je dobio i nagradu za najveću investiciju u 2009. godini u kategoriji srednjih preduzeća. "Central Park Real Estate" d.o.o. Sarajevo je zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo dobitnik ReStore Award na izboru European Shopping Centre Awards 2011 koji je organizirao International Council of Shopping Centers.

Our Mission

Our Vission

Our Value

CENTRAL PARK REAL ESTATE

Moderan i inovativan pristup

Vjerujemo u poslovanje koje se temelji na iskrenom i etičkom principu pouzdanosti.

O nama
VJERUJEMO U KVALITET

Brza i efikasna rješenja

Vjerujemo u profesionalan stav pun pažnje poštovanja i pravednosti.

Projekti
BRINEMO O NAŠIM KLIJENTIMA

Razvoj i održivost

Stvaramo trajnu vrijednost za sve naše ključne aktere: naše kupce, zaposlenike, lokalnu zajednicu i osnivače.

Kontaktirajte nas
"Jedini način da uradite dobar posao je da volite što radite" Steve Jobs

Mi smo Central Park Real Estate

Izuzetno cijenimo doprinos naših kolega kao i trud koji čine svaki dan kako bismo održali naše visoke standarde poslovanja. Predanost timskom radu je garancija naše učinkovitosti.

Naš odgovor nećete čekati dugo

Vjerujemo u komunikaciju

“CENTRAL PARK REAL ESTATE” d.o.o. za nekretnine Sarajevo
Trg djece Sarajeva 1/VIII
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 33 560 500
fax: + 387 33 560 501
info@cpre.ba www.cpre.ba

Kontaktirajte nas    cpre-logo