Povucite
MI BRINEMO O VAŠEM I O NAŠEM BIZNISU

"Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo je osnovan 2006. godine pod nazivom BBI Real Estate d.o.o. za nekretnine Sarajevo. Promjenom vlasničkog kapitala 2023. godine dolazi i do promjene naziva firme u "Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo. Osnovni cilj kompanije bio je realizovati projekt BBI Centra, sada ARIA mall, višenamjenski objekat sa maloprodajnim, gastronomskim, uredskim prostorima, te skladištima i podzemnim parkingom. Kasnije je kompanija realizovala i druge projekte nekretnina. Danas je "Central Park Real Estate" d.o.o. za nekretnine Sarajevo prvenstveno usmjeren na razvoj i realizaciju maloprodajnih, uredskih i stambenih projekata u Bosni i Hercegovini. "Central Park Real Estate " d.o.o. Sarajevo upošljava 22 stručne osobe, od kojih je nekoliko zaduženo za upravljanje ARIA mall-a, dok su ostali angažirani i na drugim projektima kompanije.

Central Park Real Estate d.o.o.

Trenutno nemamo otvorenih pozicijaPoslovne prilikeTrenutno u našoj kompaniji nije otvorena niti jedna pozicija, ali svakako Vas pozivamo da nam dostavite Vaš CV koji ćemo sačuvati u našu bazu i prilikom potrebe naše kompanije za novim uposlenicima, prvenstveno ćemo konsultirati našu bazu.

Vaše podatke nikada nećemo proslijediti niti jednoj trećoj strani.

Nikada ne dijelimo Vaše podatke trećim stranama